Jaguarundi (Puma yagouaroundi)Jaguarundi (Puma yagouaroundi)
Mountain Lion kittens

Photograph by WL Miller.
Licence: Public Domain